/ Analiza solventnosti - važan postupak za financijsku analizu

Analiza solventnosti - važan postupak za financijsku analizu

Analiza solventnosti potrebna je za bilo kojujer je uz pomoć svojih instrumenata moguće karakterizirati financijski položaj poslovnog subjekta. Drugim riječima, to je procjena mogućnosti pravodobnog vraćanja svojih obveza plaćanja raspoloživim novčanim sredstvima.

Analiza likvidnosti bilance i likvidnostiPoduzeće se obavlja na temelju likvidnih značajki kratkotrajne imovine i određuje se vremenskim razdobljem koje je potrebno za pretvaranje u gotovinu. U ovom slučaju, potrebno je uzeti u obzir da vrijednost pokazatelja likvidnosti ovisi o vremenu koje je potrebno za zaključak ove imovine, tj. što je veća likvidnost, to je potrebno manje vremena za prikupljanje ove imovine.

Analiza solventnosti pokazuje mogućnosttvrtke pretvaraju imovinu u gotovinu i vraćaju svoje obveze. Istodobno se dospijeće obveza podudara s vremenom prijelaza sredstava u novac. Ovi pokazatelji ovise o rezultatima usporedbe iznosa sredstava plaćanja dostupnih poduzeću i iznosa kratkoročnih obveza.

Likvidnost tvrtke je općenitijau usporedbi s likvidnošću ravnoteže. Drugi pokazatelj karakterizira sposobnost poduzeća da traži sredstva samo iz internih izvora. Na primjer, od prodaje imovine. Međutim, tvrtka može privući inozemno zadužena sredstva s povoljnom financijskom imidžom na poslovnom tržištu i dovoljno visoku privlačnost u aspektu ulaganja.

Analiza solventnosti i likvidnosti slična je umetode, ali drugi koncept je opsežniji. Uostalom, ako više razumijete, likvidnost ovisi o solventnosti. Istodobno, uz pomoć likvidnosti, daju se karakteristike sadašnjeg stanja plaćanja i izglede. Tvrtka se može priznati kao otapalo na određeni datum, a istodobno se očekuju i nepovoljni rezultati svoje aktivnosti u bliskoj budućnosti.

U specijaliziranoj literaturi postoji pojam"Likvidnost kratkotrajne imovine", uz pomoć kojih se provodi analiza likvidnosti. I drugi izraz - "likvidnost ukupne aktive" koristi se za procjenu mogućnosti brzog prodaje u slučaju stečaja.

Sva tri pojma u pitanju su ubliski odnos jedni s drugima. Tako je likvidnost bilance "temelj" likvidnosti i solventnosti tvrtke. Drugim riječima, likvidnost je glavni način reguliranja solventnosti. Istodobno, ako postoji dovoljno visoka slika, poduzeće neprestano održava visoku razinu solventnosti, zahvaljujući kojoj je puno lakše održavati likvidnost na odgovarajućoj razini.

Analiza likvidnosti i financijskihOdrživost je sastavni dio analize financijskih aktivnosti subjekta. U sebi, pojam „financijske stabilnosti” prikazuje stanje svih novčanih tokova, dostupnost potrebnih sredstava za održavanje svoje poslovanje sada u određenom vremenskom razdoblju u toku glavnih gospodarskih djelatnosti, otplate financijskih kredita, itd

Drugim riječima, financijska stabilnost predviđa solventnost dugo vremena.

Solvnost se mora razlikovati od takvihpokazatelj, poput kreditne sposobnosti. Drugi pojam koristi se za internu financijsku analizu od strane posebnih strukturalnih jedinica tvrtke.

</ p></ p>>
Pročitajte više: