/ / sustav marketing komunikacija

sustav marketing komunikacija

Dobro uspostavljeni sustav marketingakomunikacijska organizacija važan je uvjet za funkcioniranje kao punopravna gospodarska jedinica, a utječe i na uspješnu tržišnu poziciju. Utjecaj komunikacija u stalno promjenjivim tržišnim uvjetima vrlo je važan, jer je tržište zasićeno sve većom količinom robe. Osim toga, potrošači žele zadovoljiti svoje rastuće potrebe i metode konkurencije, promjenu u smjeru složenosti, koristeći sofisticiranije načine rada s informacijama.

Planirati proizvodnju i marketing proizvodaimao je pozitivnu dinamiku, potrebno je naučiti kako prodavati, proizvoditi malo i formirati izravni prodajni kanal. Koristeći poticajno sredstvo potrebno je postići da su ciljne kupce poznate konkurentske prednosti (prepoznatljivost) prodane robe.

Sustav marketing komunikacija postavlja dva međusobno povezana cilja: da proizvod bude atraktivan i da je roba poznata. Koje komunikacijske kanale treba koristiti ovaj sustav?

Komunikacijski kanali ili komunikacijski kompleks su:

- rad osoblja u smislu osobne prodaje;

- oglašavanje;

- načini poticanja prodaje;

- Odnosi s javnošću.

Rad osoblja u smislu osobne prodaje jekomunikacija, koja predstavlja osobni i bilateralni kontakt (dijalog) čija je svrha potaknuti kupca na kupnju, osim toga, prodaja nije ništa više nego izvor informacija za istraživanje.

Oglašavanje je plaćeni oblik jednostranih masovnih komunikacija, koji dolaze iz određenog izvora, te je izravna ili neizravna potpora marketinškim aktivnostima organizacije.

Poticanje prodaje dodataka reklamiranje i osoblje rade u smislu osobne prodaje i usmjerene na širenje i povećanje volumena prodaje određenog proizvoda.

Odnosi s javnošću susvrhovite akcije za stvaranje psihološke klime međusobnog povjerenja i razumijevanja između robe i njegove publike. S tim u vezi, cilj komunikacije nije prodati robu, već pružiti potporu akcijama u moralnoj ravnini.

Pored ovih tradicionalnih sredstava potrebno je spomenuti i način izravne komunikacije: sajmovi, prodaja kroz katalozi, izložbe, telemarketing.

Komunikacijski kanali trebaju raditi zajedno,pa je stoga nužno pravilno dodijeliti proračun za komunikaciju između komunikacija, na temelju specifičnosti prodane robe i komunikacijskih zadataka.

Sustav marketing komunikacija ima dvaGlavna sredstva koja imaju najveći utjecaj na rezultate prodaje. To je rad osoblja u smislu osobnih prodajnih i oglašivačkih kanala. Namjeravajući koristiti te kanale, potrebno je razumjeti kada su izravni kontakti učinkovitiji od oglašavanja.

Naravno, osobna prodaja nadmašuje oglašavanje tvrtkenjegovu učinkovitost. Ali, prednosti oglašavanja u svojoj vrijednosti. Uostalom, jedan kontakt s publikom putem oglašavanja je mnogo puta jeftiniji od korištenja osobnih kontakata s potencijalnim klijentima.

Oglašavanje omogućuje kratko vrijemekomunicirati s velikim brojem kupaca, dok je čak i najbolji prodavatelj ograničen na satni okvir. Istovremeno, kako se primjenjuje na određeni proizvod s uskim rasponom potrošača, učinkovitost osobne prodaje nesumnjivo je veća.

Sustav marketing komunikacija je advostrani proces. To utječe na potencijalnu publiku, istovremeno, primajući protuobavijest o očekivanjima i reakcijama publike. Jedinstvo tih komponenata omogućuje postizanje pozitivnog učinka u prodaji.

</ p>>
Pročitajte više: