/ / Ekonomska sigurnost je važna komponenta nacionalne sigurnosti.

Ekonomska sigurnost je važna komponenta nacionalne sigurnosti

Gospodarska sigurnost je
Gospodarska sigurnost je državavažan gospodarski objekt koji određuje stabilnost dohotka i drugih resursa, omogućavajući ne samo održavanje određenog životnog standarda u današnje vrijeme, već i unaprijed planiranje različitih pokazatelja. Financijska sigurnost uključuje stabilnost zaposlenosti, očuvanje kvalitete otapala, korištenje novčanih tokova gospodarskog subjekta u budućnosti.

U makroekonomiji, pružanje ekonomskihsigurnost se smatra održivosti procesa gospodarskog razvoja, kao i ekonomske i društvene stabilnosti društva. Svi gore navedeni aspekti i procesi trebali bi se odvijati bez obzira na akciju ili čak prisutnost bilo kojeg vanjskog čimbenika.

Dakle, ekonomska sigurnost jekombinacija političkih, ekonomskih, društvenih, znanstvenih i tehnoloških čimbenika koji određuju razinu nacionalne suverenosti. Takva se neovisnost postiže zbog malog utjecaja dominantne ekonomije, kao i ako je stanje socijalnih, domaćih političkih i ekonomskih aspekata unutar prihvatljivih granica.

Gospodarska sigurnost

Nacionalna gospodarska sigurnost na odgovarajućoj je razini zbog djelovanja nekoliko determinantnih čimbenika:

1. vojno-politička moć države.

2. Konkurentski položaj u najvažnijim područjima razvoja zemlje.

3. Ekonomski i geografski položaj u stanju proizvodnih snaga.

4. Potpora industriji industrijske ekonomije.

5. Rezerve najvažnijih materijalnih resursa najviše i prvog reda u odgovarajućim količinama kako bi se osiguralo normalno funkcioniranje u slučaju više sile.

S druge strane, aspekti zbog kojih je osigurana ekonomska sigurnost su čimbenici koji utječu na održavanje najučinkovitijih razina:

1. Kontrola proračuna.

2. Optimizacija gospodarskih i političkih sustava upravljanja zemlje.

Nacionalna gospodarska sigurnost

3. Sveobuhvatno razmatranje uvjeta za sprječavanje različitih izvanrednih situacija, kao i analiza načina na koji bi se najučinkovitije oporavilo.

4. Ulaganje u razvoj i implementaciju novih tehnologija.

5. Izrada zakonodavne dokumentacije kojom se osigurava ekonomska sigurnost države.

6. Učinkovita borba protiv korupcije na svim razinama društvene aktivnosti.

7. Optimizacija posebnih službi i vojske.

U vezi sa svim gore navedenim čimbenicimaekonomska sigurnost je posebno stanje državne ekonomije koja doprinosi zaštiti nacionalnih interesa zemlje, stabilnosti i neovisnosti od vanjskih i unutarnjih prijetnji, zaštiti najvažnijih aspekata vitalnih funkcija građana, kao i sposobnosti razvoja socijalnih, ekonomskih, političkih i drugih sustava cijela. Važni čimbenici zauzvrat su skup materijalnih i nematerijalnih koristi koje zadovoljavaju potrebe pojedinca i društva za progresivnim razvojem.

</ p>>
Pročitajte više: