/ / Ekonomski troškovi

Ekonomski troškovi

Ekonomski troškovi su sigurnitroškovi koji su povezani s privlačenjem resursa. Potonji su potrebni za stvaranje materijalnih usluga i koristi. Postoje dvije glavne odredbe koje karakteriziraju prirodu troškova. Prije svega, svaki resurs je ograničen u svojoj primjeni. Drugo, svaka njegova vrsta, koja se koristi u proizvodnji, ima najmanje dvije alternativne aplikacije.

U uvjetima postojeće raznolikostipotrebama koje treba ispuniti, stvara se nedostatak resursa. To zapravo stvara problem izbora. Ekonomski troškovi su zbog odbijanja proizvodnje alternativnih dobara. Svi troškovi povezani s privlačenjem sredstava uzimaju se za alternativne (imputirani). Drugim riječima, trošak svakog resursa koji je uključen u proizvodni proces formiran je u skladu s njegovom vrijednošću u najboljem od svih dostupnih opcija za korištenje tog proizvodnog faktora. S tim u vezi, alternativni (ekonomski) troškovi su troškovi uzrokovani korištenjem gospodarskih resursa u proizvodnji određenog proizvoda. Istodobno se ocjenjuju uzimajući u obzir izgubljenu mogućnost korištenja (resursa), ali u druge svrhe.

S poduzetničke točke gledišta, ekonomskitroškovi su plaćanja koje tvrtka poduzima dobavljaču proizvodnih resursa za preusmjeravanje one iz uporabe u alternativnoj proizvodnji. Ta plaćanja mogu biti unutarnja ili vanjska. Stoga je moguće uzeti u obzir monetarne (vanjske, eksplicitne) i implicitne (unutarnje, implicitne) troškove. Vanjski troškovi uključuju isplatu sredstava onim dobavljačima koji nisu suvlasnici tvrtke. Ti troškovi uključuju, primjerice, plaće, naknade za materijale, sirovine, energiju, komponente koje osiguravaju dobavljači treće strane i tako dalje.

Organizacija može primijeniti resurse koji supripada sebi. U tom se slučaju razmatraju interni troškovi. Ovi su troškovi usmjereni na vlastiti i samostalno korišten resurs. Unutarnji troškovi su jednaki onim gotovinskim plaćanjima koje poduzetnik može dobiti s najboljom mogućnošću njihove primjene (od mogućih alternativnih). U ovom slučaju, uzimamo u obzir neke od prihoda koje menadžer odbije u procesu stvaranja vlastitog poslovanja. Takav prihod može uključivati, na primjer, plaća će primiti ako je zaposlen ili kamatni prihod u kreditiranju, ako u njega uloženo, a ne u razvoj tvrtke.

Neodvojiva komponenta unutarnjih troškovapoduzetnik je nominalna dobit. To je minimalni iznos prihoda koji postoji u industriji u određenom trenutku i koji može zadržati poduzetnika u poslovanju.

Ekonomski i računovodstveni troškovi

Valja napomenuti da je u praksisamo vanjski troškovi. Imaju naziv računovodstvenih troškova. Budući da se unutarnji troškovi ne koriste za računovodstvo, financijska dobit bit će razlika između bruto prihoda (prihoda) i vanjskih troškova. Istodobno, ekonomska dobit će biti razlika između bruto dohotka i ekonomskih troškova. Iznos financijskih prihoda uvijek će biti veći za iznos unutarnjih troškova. Dakle, čak i ako ima dobit na dokumentima, poduzeće možda nema ekonomske prihode. U nekim situacijama, organizacija može uglavnom nastati gubitke. Ova situacija nastaje kada bruto dohodak ne pokriva sve troškove - ekonomske troškove.

</ p>>
Pročitajte više: