/ Povijest psihologije. Metode povijesti psihologije

Povijest psihologije. Metode povijesti psihologije

Povijest psihologije bavi se proučavanjem zakonarazvoj pogleda na ljudsku psihu. Predmet povijesti psihologije značajno se razlikuje od predmeta ove znanosti. Iz tog razloga moraju biti razgraničeni. Predmet psihologije su mehanizmi, pravilnosti i činjenice mentalne aktivnosti osobe. Dugotrajno je ta znanost bila dio odsječaka filozofije. I nakon razdvajanja u zasebnu granu, zadržao je vezu s filozofijom. Osim toga, pod utjecajem su slijedeće discipline: etnografija, prirodna znanost, medicina, kulturna teorija, sociologija, matematika, lingvistika, logika, umjetnička kritika.

Metode povijesti psihologije

Glavne metode psihologije su testiranje,promatranja i eksperimenta. U povijesti psihologije - to je povijesno-funkcionalna, povijesno-genetska, autobiografska i biografska, kao i metode intervjuiranja i analize psiholoških izjava. Nedavno je metoda kategorijalne analize postala sve popularnija.

Glavne etape povijesti ove znanosti

Povijest psihologije ima nekoliko stupnjeva razvoja.

1. Psihologija je znanost duha i duše čovjeka. Ova je definicija dana oko 2 tisuće godina. Prisutnost duše osobe da objasni sve neshvatljive pojave. Imala je sve što postoji u svijetu. Duša je shvaćena kao poseban entitet koji je bio neovisan o tijelu i kontrolirao sve nežive i žive stvari. Istaknuti filozofi vremena: Sokrat, Demokrit, Platon, Aristotel, Epikur, Lucretius. Vjerovali su da je duša - posebna vrsta materije, koja se sastojala od malih sfernih formacija - atoma.

2. Psihologija je znanost ljudske svijesti. Ova se definicija pojavila u 17. stoljeću. Sposobnost da se osjećaju, da žele nešto, da se misle zove se svijest. Glavna metoda počela je uzeti u obzir opis činjenica i promatranje osobe iza sebe. Istaknuti filozof toga doba bio je Descartes. Podijelio je koncept duše i tijela i postavio temelje kauzalnog (determinističkog) ponašanja. Opet, filozof Spinoza pokušao je ujediniti dušu i tijelo. Vjerovao je da takav pristup u psihologiji omogućuje da se fenomeni psihe razmotri s točno istom objektivnošću i točnosti kao i proučavanje površina i linija u geometriji. Povijest psihologije uključuje mnoga velika imena: G. Leibniz (izumio je koncept psihe nesvjesnog), Wolff, J. Locke.

3. Psihologija je znanost ljudskog ponašanja. Pojavio se u dvadesetom stoljeću. Njegova zadaća bila je eksperimentirati i promatrati ono što se može vidjeti (ponašanje, reakcija, akcije). Istodobno, motivi koji su prouzročili ove ili one akcije nisu uzeti u obzir. Postoji razdvajanje psihologije u odvojenu nezavisnu znanost. U ovom je trenutku psihologija svijesti prestala postojati, jer je ideja o raspadanju ljudske psihe u zasebne elemente pokazala lažnom. W. James razvija funkcionalni pristup. On koristi metode introspekcije, introspekcije i fiksiranja vremena rješavanja bilo kakvih problema. Američki psiholog-znanstvenik Watson stvorio je način ponašanja u kojem se primjenjuju metode podučavanja eksperimentalnim metodama. Watson je smatrao da je najprikladnije moguće proučavati samo ponašanje osobe koja se javlja u bilo kojoj situaciji.

Razvoj psihologije u Rusiji. pramenovi

Povijest psihologije razvila se u Rusiji. U predrevolucionarne i prijeratnom razdoblju u procesu imaju Chelpanov Bekhterev, Pavlov, Sečenova, Chelpanov Blonsky, Rubinstein, Basov, Kornilov i Kostyuk. Tijekom Drugog svjetskog rata osnovan Odjel za psihologiju na Sveučilištu u Moskvi, osnovana u Institutu filozofske psihologije sektora. U poslijeratnom razdoblju, veliki utjecaj na povijest psihologije je Halperin, Smirnov, Leontiev i rob.

</ p>>
Pročitajte više: