/ / Članak 210. Kaznenog zakona. Organizacija kriminalne zajednice (kriminalne organizacije) ili sudjelovanje u njoj

Članak 210. Kaznenog zakona. Organizacija kriminalne udruge (zločinačka organizacija) ili sudjelovanje u njoj (u njemu)

U strukturi kriminala, udio je organiziranoblici su prilično visok postotak. U sadašnjoj fazi, ovaj trend je ozbiljan problem. Statistike pokazuju da se kriminalni svijet brzo preselio iz raspršenih skupina u tehnički opremljene, kohezivne zajednice. Njihovu visoku društvenu opasnost ukazuje veliki broj djela koja se klasificiraju kao posebno teška. Razmotrite detaljnije koncept kriminalne zajednice.

zločinačka organizacija

Opće informacije

Organizacija kriminalne zajednice kriminaliziran je tek 1996. godine. U tom smislu, taj se sastav smatra relativno novim, zahtijevajući analizu i promišljanje. To se trenutno priznaje Ruske kriminalne zajednice su jedna od najopasnijih vrsta kriminalacaaktivnost. Oni prije svega narušavaju moralnu, pravnu, političku i ekonomsku sferu života. Dugo se vjerovalo da u državi nema takvog oblika kriminala i da ne može postojati. Prema tome, već duže vrijeme stručnjaci nisu bili predmetom istraživanja. U tom smislu, niti u teoriji ni u praksi, zemlja nije bila spremna za svoj razvoj.

definicija

Trenutno se doktrina ne razvijajasan i univerzalan pojam kriminalne zajednice. Elementi koji čine definiciju su heterogeni. Međutim, usprkos tome, bit tog pojma svi asimiliraju na isti način. U skladu s međunarodnim iskustvom, domaćim praktičnim iskustvom, analizom kriminalne situacije, možemo formulirati opću definiciju. Organizacija kriminalne zajednice Riječ je o udruzi održivih, upravljivih skupina osoba koje sudjeluju u izvršenju nezakonitih radnji kao poslovanja, stvarajući sustav zaštite od javne kontrole korupcijom.

organizacija kriminalne zajednice ili sudjelovanje u njoj

opasnost

Organizacija kriminalne zajednice predstavlja veliku prijetnju društvu. Štoviše, stupanj opasnosti nije uvijek realno ocjenjivan čak ni od onih koji se s njom bore. Prijetnja se ne izražava toliko u broju krađa, ucjena ili pljački. Opasnost je prije svega zadiranje u vlasti i kontrolu. Organizacija kriminalne zajednice - To je uvođenje korupcije u državne strukture. Ona pridonosi razgradnji sustava moći, duhovnom osiromašenju. Organizirani kriminal ima poseban utjecaj na mlade ljude.

Znakovi kriminalne zajednice

Ključne karakteristike ovog fenomena su:

 1. Usredotočite se na počinjenje sustavnih nezakonitih radnji.
 2. Stalni prihod.
 3. Formiranje određenog područja utjecaja ili kontrole bilo teritorija, menadžerskog, industrijskog ili industrijskog sektora.

Te su značajke međusobno ovisne i međusobno povezane. Procesi protivopravnosti konstantno primaju dohodak povlači za sobom sustavno počinjenje djela. Da bi se postigao uspjeh, monopol je određena industrija ili područje djelatnosti.

sudjelovanje u kriminalnoj zajednici

specifičnost

Postoji niz kriterija po kojima se organizirani kriminal razlikuje od drugih kaznenih oblika. To uključuje:

 1. Namjerno i unaprijed planirano pogrešno ponašanje.
 2. Unija subjekata koji čine djela, raspodjela uloga između njih. Istovremeno se stvara hijerarhijski sustav odnosa.
 3. Ciljano razvijanje mjera za zaštitu od izlaganja, privođenje osoba pred lice pravde Kazneni zakon Ruske Federacije.
 4. Organizacija kriminalne zajednice uključuje stvaranje upravljačkih struktura unutar udruge. U tom se slučaju ističe takozvani gornji ešalon. Njegovi predstavnici (vođa kriminalne zajednice i oni koji su mu bliski) obavljaju funkcije vodstva, bez izravne veze s određenim nezakonitim radnjama. Time se osigurava njihova nekažnjivost.
 5. Prisutnost jedinstvenih normi ponašanja i odgovornosti unutar udruge.
 6. Opća novčana sredstva. Sredstva se ulažu u razne kriminalne sfere koje se koriste za podmićivanje, materijalnu podršku sudionicima. Prisutnost kapitala osigurava kombinaciju zajedničkih i ekonomski orijentiranih akcija.
 7. Monopolizacija, širenje sfera ilegalnih aktivnosti, suradnja zajednica u različitim industrijama, uvođenje usluga i robe na crno tržište.
  razlika između gangsterizma i organizacije kriminalne zajednice
 8. Stvaranje i stabilizacija čimbenika koji dovode do ekonomskog deficita.
 9. Korištenje zakonskih kanala za "pranje" nezakonito stečenih sredstava.
 10. Aktivno širenje kriminalne ideologije, uključujući i mjesta pritvora.
 11. Pružanje materijalne i moralne podrške članovima zajednice u zatvorima i kolonijama.
 12. Skretanje pažnje društva na manje probleme (relativno kriminalnu situaciju).
 13. Formiranje nezakonitih veza s granama gospodarskog upravljanja i reda i mira.

Ti znakovi jasno ilustriraju razliku između razbojništva i organizacije kriminalne zajednice.

Značajke postojanja

Organizirani kriminal pokazuje sedjelovanja kriminalnih zajednica. U isto vrijeme, stručnjaci bilježe heterogenost fenomena. U svom minimalnom obliku predstavlja složen rezultat funkcioniranja zajednica lopova, krijumčara i drugih osoba. Svaka takva asocijacija funkcionira odvojeno. U svom maksimalnom obliku, fenomen je predstavljen velikim sindikatima, sustavima zajednice. U takvim strukturama mogu djelovati ekvivalentne asocijacije koje imaju određeni odnos. U sustavima, u mnogim slučajevima postoje zajednice koje kontroliraju svoju vlastitu vrstu. U tim strukturama interakcija se izvodi vertikalno.

210 UK organizacija kriminalne zajednice

Unutarnja kohezija

Može se temeljiti na različitim uvjerenjima i idejama. U tom smislu, organizirani kriminal se smatra univerzalnim. Pokriva veliki broj različitih vrsta nezakonitih radnji. Kao dokaz visokog stupnja kohezije postoje složeni organizacijski i hijerarhijski odnosi, prisutnost velikih količina novca u optjecaju, povezanost s tijelima za provedbu zakona i upravnim tijelima. Iz odredbi čl. 35 (dio 4) Kaznenog zakona slijedi da organizirana skupina koja je stvorena za djela koja se smatraju teška ili osobito teška, kao i udruga takvih organizacija, formirana za iste svrhe, djeluje kao kriminalna zajednica.

Unutarnja struktura

Kriminalnu zajednicu gledamo kaomanifestacija najviše razine organiziranog kriminala. Ima složenu unutarnju strukturu. Zajednica obuhvaća organizacijske, upravljačke, pomoćne i izravno izvršavajuće jedinice. Prvi uključuje dva bloka strateškog i trenutnog upravljanja. Njezine funkcije su uvođenje specifičnih metoda i tehnika kriminalnih aktivnosti, obračunavanje imovine i traženje kanala za svoja ulaganja, praćenje usklađenosti s neformalnim standardima, zapošljavanje novih ljudi, rješavanje kadrovskih problema itd. Ova jedinica je uključena u razvoj taktičkih metoda počinjenja kaznenog djela, koncentriranje sredstava, kontrolu njihovih prihoda i potrošnje. Također formuliraju mjere za borbu protiv agencija za provedbu zakona.

UK kriminalna organizacija

Pomoćna veza

Obavlja sigurnosne funkcije.djelotvorno funkcioniranje zajednice. Prije svega, ova veza provodi kontraobavijest. Za rješavanje zadataka uključeni su profesionalni kriminalci, opetovano osuđeni. Pomoćna veza uspostavlja korumpirane veze. Oni predviđaju propuštanje informacija o mjerama operativnih potraga agencija za provođenje zakona, oduzimanje ili uništavanje određenih postupovnih dokumenata ili kaznenih predmeta općenito, dobivanje informacija o svjedocima i žrtvama kako bi se izvršio pritisak na njih. Osim toga, pomoćna veza obavlja izviđanje. Sastoji se od traženja objekata zadiranja, provjere potencijalnih žrtava.

izvođači

Oni obavljaju sljedeće zadatke:

 1. Vodeće skupine i počinju određene akcije.
 2. Zaštita, prijevoz, prodaja predmeta koji su nabavljeni nezakonitim sredstvima.
 3. Aktivnosti veza i posrednika.
 4. Izravna priprema i izvršenje nezakonitih radnji.

Čl. 210 Kaznenog zakona: organizacija kriminalne zajednice

Kazneni zakon predviđaodgovornost za one koji su stvorili kriminalnu udrugu. Nije bitno je li počinila bilo kakva nezakonita djela ili ne. Ova norma uspostavlja odgovornost:

 1. Za stvaranje kriminalne udruge začinjenje osobito teške ili teške prirode, usmjeravajući ih ili strukturne jedinice koje su u njemu uključene, formirajući skupinu rukovoditelja ili drugih predstavnika za izradu planova za provođenje nezakonitih napada.
 2. Sudjelovanje u kriminalnoj zajednici, To se posebno odnosi na ulazak u kriminalnu udrugu, njezinu upravnu strukturu ili drugu podjelu.
 3. Izvršenje navedenih radnji koristi se predmetom službenog položaja.
  koncept kriminalne zajednice

objašnjenja

Formiranje udruge uključuje regrutiranjepojedinaca koji postavljaju kaznene ciljeve. U nekim slučajevima postoji službena fiksacija članstva davanjem prisege na vjernost. Upravljanje zajednicom i strukturama uključenim u nju sastoji se u izradi planova za kriminalne aktivnosti, dodjeljivanju uloga i odgovornosti među članovima i identificiranju predmeta zadiranja. Također podrazumijeva davanje zadataka i uputa običnim članovima. Stvaranje udruge vođa ili drugih predstavnika skupina kako bi se umnožili napori, integrirale aktivnosti, razvile planove za zajedničko kriminalno djelovanje smatra se najvišim oblikom ispoljavanja ove pojave. Unos također obuhvaća članak. 210 Kaznenog zakona RF (dio 1).

nijanse

Organizacija kriminalne zajednice ili sudjelovanje u njoj predložiti davanje pristanka za članstvoudruživanje, prisustvovanje sastancima i sastancima, u izradi planova za izvršenje akata, izvršavanje zadataka primljenih od menadžera. Socijalna sigurnost služi kao opći objekt zadiranja, a neposredna veza je u okviru koje se provodi zaštita pojedinca, društva, države i imovine. Organizacija kriminalne zajednice ili sudjelovanje u njoj uz korištenje službenog statusa kaznit će se sukladno trećem dijelu navedene norme. Ovaj sastav podrazumijeva, između ostalog, zadiranje u moć, interese državne službe, djelovanje tijela teritorijalne uprave, općinskih i državnih institucija, rad u komercijalnim i drugim strukturama.

Događaji za stvaranje sindikata

Formiranje zajednice provodi:

 1. Stjecanje oružja, komunikacija, uniformi, vozila, dokumenata.
 2. Razvoj unutarnje strukture, planovi aktivnosti.
 3. Raspodjela uloga među članovima udruge u pripremi i neposrednom izvršenju akata.
 4. Uvođenje stroge discipline i kažnjavanja za prekršaje.
 5. Formiranje mehanizma financijske, logističke.
 6. Uspostaviti jake kanale komunikacije između sudionika i strukturnih jedinica zajednice.
 7. Organizacija podmićivanja službenika (prije svega djelatnika agencija za provedbu zakona).

Poteškoće u kvalifikacijama

U istražnoj praksi često se javljajuprobleme povezane s kaznenim progonom izravnih organizatora zajednice, dok čine zločine. Važno je napomenuti da aktivnosti nadležnih tijela istrage i sudova trenutno nemaju jedinstven pristup pitanju kvalificiranja takvih akata. U međuvremenu, postoje objašnjenja Oružanih snaga u nizu slučajeva razbojništva. Čini se da se ova objašnjenja mogu pripisati određenim pitanjima kvalifikacije. Ulaskom u kriminalnu zajednicu subjekt shvaća da postaje član, spreman je sudjelovati u zločinima i nastoji to učiniti. Ako je udruga započela s radom, a osobe su počinile planirano zadiranje, ponašanje građana se kvalificira prema skupu normi. Osobito vrijedi Članak 210. Kaznenog zakona i odredbe kodeksa koji pokrivaju pojedine akte.

Važna točka

Razlika od bande osim gorekarakteristike također je u činjenici da za priznavanje kriminalne zajednice nije potreban kriterij naoružanja. U međuvremenu, morate uzeti u obzir nekoliko važnih točaka. Prije svega, treba uzeti u obzir da se u čl. 210 odnosi se na kriminalnu zajednicu, u čl. 209 - oružanoj skupini. Pretpostavimo da su se za razvoj općih planova i naknadnih nezakonitih aktivnosti ujedinile vođe ilegalnih formacija. Njihovo ponašanje mora biti kvalificirano prema članku 210. (dio 1) Kaznenog zakona. Pri razmatranju konkretnih akcija članova spojenih skupina, treba utvrditi da su članovi jedne grupe bili svjesni činjenice koordiniranih, zajedničkih aktivnosti s osobama iz druge formacije.

</ p>>
Pročitajte više: